Welkom op de website


Initiatiefneemster M. Direks uit Hulsel heeft  in samenwerking met het
Rode Kruis en Eetcafé Feestzaal 't Drieske, mogelijk gemaakt dat iedereen in de contreien die daar behoefte aan heeft eens in de maand het eetproject bij kan wonen.

Het stafpersoneel van vrijwilligsters verzorgt elke maand weer een geweldig
diner wat 's middags plaatsvindt, om 11.45 wordt men verwacht en om
ongeveer 12.00 zal de soep geserveerd worden

Onze sponsors

 

Onze sponsors

 

Onze sponsors

* De kosten zijn € 6,00 per persoon.

Wilt u ons gezelschap houden
dan mag u zich aanmelden via onze contactpagina >>  Klik hier.
Als u niet kunt komen:

I.v.m. het inkopen van de boodschappen dient men zich tijdig af te melden
anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
Om af te melden >>  Klik hier